Verdensdagen for psykisk helse: Vis omsorg med blomster

Det er så viktig å bli sett for de som sliter psykisk. Da kan en blomsterbukett bety utrolig mye. Interflora er med på å støtte Verdensdagen for psykisk helse – gjør det du også.

Vet du om noen som har det tøft? På jobben, eller blant venner? Det kan være vanskelig å se, og vanskelig å spørre. Vi vil jo ikke bry oss, det ligger i kulturen vår. Men det beste du kan gjøre er nettopp å bry deg. En bukett på døra og et kort med noen varme ord – det kan snu en tung dag til en bedre dag.  

Se noen med blomster 

Vi sender gjerne blomster når noen er syke eller skadet, men psykiske problemer er mye mer usynlige og går lett under radaren. De som strever med livet sitt. De som føler seg ensomme. De som sliter med angst og depresjoner.  

Heldigvis har vi fått mye større åpenhet rundt psykiske lidelser. Fortsatt er det mange som føler på skam og later som de har det bra. En blomst er en fin måte å si: «Jeg ser deg og bryr meg».  

Gled noen med blomster 

Verdensdagen for psykisk helse 

Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som markeres i mer enn 150 land. I Norge er den en nasjonal befolkningskampanje som foregår mellom uke 39-42 hvert år. Dagen markeres av skoler, bedrifter, kommuner og enkeltpersoner over hele landet. Målet er å spre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt psykisk helse.   

Interfloras humanitære fond 

Interflora er med på å støtte Verdensdagen for psykisk helse gjennom «Interflora Norges humanitære fond», som ble opprettet i 2007. Alle Interflora-butikker i Norge bidrar til fondet, som støtter Mental Helse Ungdom.   

Vi vil være med på arbeidet for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.