Når noen har gått bort

Hva gjør man når noen som står deg nær går bort? Vi tar deg gjennom hvordan man kan gå frem med planlegging i en vanskelig tid.

røde blomsterdekorasjoner og tente lys til begravelse i kirken

Blomster setter en vakker ramme rundt seremonien, og gir en vakker siste hilsen til den som har gått bort.

Når du har mistet noen

Når du har mistet noen som står deg nær, kan det virke som en tung og uoverkommelig oppgave å skulle arrangere begravelse. 

Veldig mange opplever imidlertid at det å ha en noe praktisk å ta seg av i en følelsesmessig vanskelig periode, kan gjøre de første dagene etter dødsfallet enklere å komme seg igjennom. 

Seremonien gir en verdig avskjed 

En gravferd er et overgangsrituale som i de aller fleste kulturer skal hjelpe de gjenlevende med å forsone seg med det som har skjedd, samtidig som de får en anledning til å gi den avdøde en verdig avskjed.

Det er fullt mulig å selv ordne alle formaliteter etter et dødsfall, men de aller fleste velger å oppsøke et begravelsesbyrå for å få hjelp til det praktiske.

Les også: En siste hilsen med blomster  

Dette vil begravelsesbyrået hjelpe deg med:


 • Melde dødsfallet til skifteretten eller lensmannen
 • Få utstedt dødsattest
 • Velge gravsted
 • Velge seremoni/gravferd
 • Utforme dødsannonse
 • Velge kiste
 • Bistå med valg av blomster/blomsterleverandør 
 • Transport fra hjem eller sykehus til kirke eller krematorium
 • Avtale med presten
 • Finne passende tidspunkt for seremonien
 • Ordne med forsangere eller kunstneriske innslag
 • Lage programmer til seremonien
 • Arrangere minnesamvær
telys og røde roseblader

Vi tar oss av blomstene

Våre flinke blomsterdekoratører setter sin ære i å gjøre begravelsen til en vakker stund for de pårørende, og tar ansvar for at alle blomstene kommer trygt frem til seremonien.

I noen tilfeller har den avdøde skriftlig, eller muntlig, gitt uttrykk for ønsker til seremoni, men som oftest er dette noe de etterlatte må ta stilling til.

Alternativer for gravferd eller seremoni:

 • Begravelse (da senkes kisten i en grav)
 • Bisettelse (kremasjon)
 • Kirkelig seremoni
 • Individuell seremoni 
en person som legger en rød rose på en hvit kiste, i en begravelse

Send en siste hilsen

Når en som står deg nær dør, vil du gjerne sende en siste hilsen til vedkommende. Den vanligste måten å gjøre dette på, er å sende blomster til gravferden. Blomstene som sendes til gravferden er ikke til de etterlatte, men til avdøde, og hilsenen du sender med blomstene skal derfor stiles til den som har gått bort.

Blomster skaper en verdig ramme for seremonien

Uansett hvilken type gravferd du velger, vil blomster være en viktig del av seremonien. En blomsterdekoratør har lang erfaring i å skape verdige rammer rundt arrangementer som har stor betydning både for de nærmeste etterlatte og for familie og venner som skal ta farvel. 

Har du en blomsterhandler du har et godt forhold til, vil han eller hun kunne samarbeide med begravelsesbyrået om å skape en helhetlig, personlig og vakker ramme rundt avskjeden. 


Kan man velge blomster utenom begravelsesbyrået?

Blomsterleverandør kan du velge helt uavhengig av begravelsesbyrå, og det er ikke nødvendig å velge produkter ut fra en ferdig katalog. Du kan bruke vakre bilder til inspirasjon, for å få ideer om hvordan du vil at seremonien skal utsmykkes.

Les også: Blomster til begravelse